August 7th, 2009

in de draaimolen

Lucht en leegte

Een citaat uit het bijbelboek Prediker, als inspiratie voor mijn kaart vandaag. Somber, maar oh zo'n mooie tekst.

2 Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
4 Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.
5 De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.
6 De wind waait naar het zuiden,
dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait,
en al draaiend waait de wind weer terug.
7 Alle rivieren stromen naar de zee,
toch raakt de zee niet vol.
De rivieren keren om,
ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen,
en beginnen weer opnieuw te stromen.
8 Alles is vermoeiend,
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust,
zijn oren horen, en ze blijven horen.
9 Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.

Er is niets nieuws onder de zon, zegt Prediker. Alles komt weer terug. Mijn vraag voor een tarotkaart is: Wat komt steeds weer terug?

De kaart die ik heb getrokken is de Duivel uit de Baroque Bohemian Cats' Tarot. De Duivel drukt gebondenheid uit, ook de gebondenheid aan de stof van de aarde waar we van gemaakt zijn en waarop we leven. 

         

Ik ben gebonden aan het lijf dat zeer doet en steeds opnieuw zeer doet. Gebonden aan het boodschappen doen en koken dat iedere dag terugkomt en nodig is voor het overleven. Gebonden aan oude patronen die overwonnen lijken, maar toch steeds weer terugkomen. Wel grim niet?