May 31st, 2009

Bal

Pinksteren

Het is Pinksteren vandaag, het feest van wind, vuur en beweging. Het is het feest dat ons uit rouw, boosheid en verdriet trekt met z’n onuitputtelijk enthousiasme van bloeiende bloemen, zoemende bijen en dagen die steeds langer en lichter worden.

Pinksteren brengt ons bij onze inspiratie, bij wat bezielt en enthousiast maakt. In het Pinksterverhaal uit Handelingen in de bijbel verschijnen tongen van vuur op de hoofden van de leerlingen van Jezus, die zonder Jezus in hun midden bij elkaar zijn in een dichte, gesloten, verstikkende bovenkamer. De vlammen die op hun hoofden komen, tonen hen dat ze bezield zijn en geïnspireerd, al dachten zij zelf van niet. De vlammen op de hoofden van de leerlingen laten ook aan ons zien, dat wij, net als de leerlingen bezield en vol geestkracht zijn, zelfs al denken we van niet.

Als de vlammen verschijnen is er ook geraas van wind te horen. De leerlingen horen het, en de mensen die buiten het huis staan, horen het ook. Wind geeft nieuwe lucht, beweegt, keert om, haalt ons met kracht daarvandaan waarin we geblokkeerd zijn.

En ach, het jaargetijde helpt ook met bezieling en beweging, maar dan op een veel zachtere manier: de bloeiende bloemen en de zoemende bijen lokken ons naar buiten, zodat we in beweging komen, ontspannen en geïnspireerd raken. 

Mijn kaart van vandaag gaat over het Pinksterfeest. Ik heb de kaart getrokken met de vraag: wat is voor mij het belangrijkste thema van Pinksteren, vuur, de bezieling, de wind, de beweging? De kaart die ik gekregen heb is Zes van Ganzepennen (Zwaarden) uit de Tarot van Jane Austen. De man in het marine uniform die op de loopplank van een schip staat is Frederick Wentworth uit het boek Persuasion. Frederick staat op het punt z´n eerste reis te maken met de marine. Hij gaat weg, boos en teleurgesteld. Anne Elliot heeft haar verloving met hem verbroken omdat hij niet tot haar sociale kring behoorde en hij niet rijk genoeg was. Z´n haren wapperen en er zijn schuimkoppen op de golven. Er staat een flinke wind. 

            

Het belangrijkste thema van de kaart Zes van Zwaarden uit de tarot is: uit een moeilijke situatie komen om naar een makkelijkere situatie toe te gaan. Beweging is de manier waarop dit gebeurt. Vergeleken met de traditionele Zes van Zwaarden uit de Rider-Wate Tarot is op de Zes van Ganzepennen uit de Tarot van Jane Austen, veel wind te zien. 

           

Wind is dit jaar voor mij het belangrijkste thema van Pinksteren: de wind in mijn oren, de wind in mijn haren, de zilte zeelucht in mijn neus en in beweging komen, me laten brengen waar de wind me voert.

Wat is voor jou het belangrijkste thema van Pinksteren dit jaar, wat komt er in je op, de vuur en de bezieling of de wind en de beweging.