April 1st, 2009

Wind en regen

Moe gestreden

De vraag waarbij ik een kaart getrokken heb is: “Wat is de deur waarachter ik groene weidegrond zal vinden?”

De vraag is geïnspireerd door woorden van Jezus in Johannes waarin hij zegt dat hij de deur is van de schaapskooi. Naar hem luisteren de schapen; hij leidt ze naar buiten en zo vinden ze groene weidegrond. 

                       

De kaart die ik heb getrokken is Sword Four (Vier van de Zwaarden) uit de Arthurian Tarot. De kaart van Vier van de Zwaarden is een kaart waarin gerust wordt, waarin de wonden geheeld worden na een gevecht, of energie opgedaan kan worden voor een nieuwe strijd. Dit komt omdat vier een even getal is, en dat vecht niet lekker. 

De deur waarachter ik groene weidegrond zal vinden leidt naar binnen en niet naar buiten als in het verhaal over Jezus als herder. De weg gaat naar een stille kapel waar ik mijn zwaard -het zwaard van de strijd- af kan gespen en neer kan leggen, zodat ik even kan rusten, bij kan komen of een andere weg in kan slaan.