March 31st, 2009

Monstrans

De kruik


Zondag heb ik “The White Hart” getrokken, de kaart van de Geliefden uit de Arthurian Tarot. Het was een antwoord op de vraag: “Welk kruis  neem ik op me om Jezus te volgen?” De vraag is gebaseerd op woorden van Jezus uit Johannes.

Afgebeeld is het ‘Witte Hert’ uit de Keltische traditie. Dit hert nodigt uit om naar de onderwereld te gaan, de plek van het graf, de rust en de dood, maar ook van transformatie en nieuw leven. 

                               

De vrouw op de kaart draagt een kruik. Mijn kruis is de kruik van mijn gaven. Christus volg ik door daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.
Yom Kippur Katan

De blindgeborene

De vraag voor maandag is geïnspireerd op het verhaal waarin Jezus een blindgeborene geneest. De vraag is: Hoe kunnen mijn ogen opengaan? De kaart die ik getrokken heb komt uit de Fey Tarot. 

                                

Tot mijn verbazing trok ik één van de twee kaarten die niet bij het spel zelf horen. Ik was ze er vergeten uit te halen. In de tarottraditie zijn dit de beschermers van het spel. Vroeger legden mensen als het spel niet gebruikt werd, deze kaarten wel bovenop het spel als eerste kaart en onderop als laatste kaart, om het spel te beschermen. Ik heb de kaart gehouden en geen nieuwe getrokken.

Het meisje op de kaart verbeeldt de Gerechtigheid. Op die tarotkaart in het spel staat dit plaatje. Het meisje blind. Ze offerde haar ogen op, om anders, verder en dieper te kunnen kijken. Gerechtigheid kijkt verder dan zichzelf, verder dan wat haar raakt en pijn doet. Ze ziet daden, oorzaken en gevolgen als een web van verbindingen.

Hoe kunnen mijn ogen open gaan? Door mijn ogen blind te maken zodat ik verder kan kijken dan mijn gewonde hart; door mijzelf tussen de beschermers van het tarotspel neer te zetten, zodat ik me concentreer op wat wezenlijk is.
Groei

Een hart


Voor wat wil Jezus mijn ogen openen? Dit is de vraag geïnspireerd door Johannes 9:35-39, waarin Jezus met de man spreekt die blindgeboren is en die hij genezen heeft. De Aas van Kelken uit de Secret Forest Tarot is het antwoord op deze vraag. 


                          

Vaak is er een kelk op de Aas van Kelken te zien, de eerste kaart van de waterkaarten. Het is de helende graal, of de avondmaalsbeker. Hier is de kelk vervangen door een waterlelie, een waterlelie met een rood hart. Ik stootte mij aan de kaart. Is het dat waarvoor Jezus mij de ogen wil openen? Een waterlelie met een bloedrood hart, rustend in het groene, stille water?

In het rode hart zit passie, liefde, boosheid en pijn, allemaal. Liefde kan ik niet missen. Boosheid en pijn kan ik wel zonder. Dat is het waar Jezus mij de ogen voor wil openen. Dat het er toch allemaal is, zowel de liefde als de boosheid. En dat dat allemaal rustig op het stille water drijft, dat al die hevigheid niet erg is, en dat het helpt om dat te in te zien.