Clara met monstrans

De valk boven de grot

Het begin van de derde les in de cursus Franciscus in de veertigdagentijd. Terugkijken op de kaarten die gedurende de afgelopen twee weken thuis getrokken zijn. Toen Franciscus lange tijd vastte op de berg La Verna hield een valk hem gezelschap. De valk wekte hem wanneer het om 12 uur 's nachts tijd was om te bidden. Deelnemers maken een stapeltje van de kaarten die ze getrokken hebben en trekken er één uit met de vraag: "Waar wil de valk mij voor wakker maken?" Ze trekken een kaart die ze al eerder getrokken hebben, die extra aandacht nodig heeft.