girl with pumpkin Roxicons

Nerven

Als een afgevallen blad vergaat zijn de bladnerven duidelijk te zien. De nerven vormen een fijnmazig netwerk dat het blad in leven heeft gehouden. De vraag voor een kaart is vandaag: welk fijnmazig netwerk houdt mij in leven?

Op tarotkaarten staan nummers. Als je die op een bepaalde manier optelt en verbindt met je geboortedatum kun je je zielekaart uitrekenen, de kaart die bij je past. Bij mij is dat de Hogepriester. Die kaart is het antwoord op de vraag welk fijnmazig netwerk mij in leven houdt.

          

Meestal wordt de Hogepriester gezien als een leraar, als iemand die conventionele normen en waarden doorgeeft, of als iemand die bemiddelt. Een andere, minder bekende kijk op de deze kaart is dat hij crisissen het hoofd moet bieden. Op die manier zie ik deze kaart in dit spel als een antwoord op de vraag. Het netwerk dat mij in leven houdt is het vermogen om steeds weer opnieuw te genezen van kwetsuren.

Vraag uit: Herfst dag voor dag met tarot