Groei

Een hart


Voor wat wil Jezus mijn ogen openen? Dit is de vraag geïnspireerd door Johannes 9:35-39, waarin Jezus met de man spreekt die blindgeboren is en die hij genezen heeft. De Aas van Kelken uit de Secret Forest Tarot is het antwoord op deze vraag. 


                          

Vaak is er een kelk op de Aas van Kelken te zien, de eerste kaart van de waterkaarten. Het is de helende graal, of de avondmaalsbeker. Hier is de kelk vervangen door een waterlelie, een waterlelie met een rood hart. Ik stootte mij aan de kaart. Is het dat waarvoor Jezus mij de ogen wil openen? Een waterlelie met een bloedrood hart, rustend in het groene, stille water?

In het rode hart zit passie, liefde, boosheid en pijn, allemaal. Liefde kan ik niet missen. Boosheid en pijn kan ik wel zonder. Dat is het waar Jezus mij de ogen voor wil openen. Dat het er toch allemaal is, zowel de liefde als de boosheid. En dat dat allemaal rustig op het stille water drijft, dat al die hevigheid niet erg is, en dat het helpt om dat te in te zien.