Opsluiten is geen oplossing; wakes op Schiphol in de Lijdenstijd

Opsluiten is geen oplossing; wakes op Schiphol in de Lijdenstijd

Wekelijks waken we op zondag bij het grensgevang op Schiphol waar vluchtelingen en migranten onschuldig vastgehouden worden. We bidden en lopen wuivend om het gebouw om mensen een hart onder de riem te steken en onszelf een spiegel voor te houden. Deze mensenrechtenschendingen laat Nederland, laten wij toe. Ook geven we chocolade af, welke later binnen wordt uitgedeeld. We eindigen de lijdenstijd met de Goede Vrijdagwake op vrijdag 18 mei. Zie poster voor meer informatie over tijd, adres en vervoer!

Posted by Berthe van Soest on 20 Feb 2018, 15:10

Khandro Ch-Ling Chd

Khandro Ch-Ling Chd

Ons kralensnoer van knekelplaatsen. Nog 100 te bezoeken. Afgelopen week gaven we ceremonies in de duinen bij Overveen. Tijdens de tweede wereldoorlog werden de voor burgers ontoegankelijke duinen gebruikt voor het executeren van mensen en werden duinvalleien massagraven voor doden uit allerlei gevangenissen in Nederland. Al in mei 1945 werden deze graven gevonden. Het grootste bevatte 199 doden, het kleinste 1, Hannie Schaft. Dit hele duingebied is, zoals de kunstenaar Armando dat noemde, een "schuldig landschap".

Wij zijn bezig aan een Ch�d pelgrimage langs dergelijke plekken. Geschonden plekken, plekken van schaamte, plekken van angst, plekken van sterfte door mensenhand. Wat blijft is de liefde, de deernis. We luisteren naar de teksten die we zelf zingen: een roep om de Moeder, een beroep op goede krachten, een hoop op zegen. We komen met lege handen en delen onze overvloed, onze zo moeizaam verkregen wijsheids-honing.

Posted by Berthe van Soest on 16 Feb 2018, 20:31

Op Goed Gerucht

Op Goed Gerucht

PAUZEACT STUDIEDAG - THE IRRATIONAL LIBRARY BAND MET STADSDOMINEE TOM DE HAAN. EEN INTERVIEW

Pionieren uit je hartsverlangen is het thema van de studiedag op vrijdag 26 januari. De passie van de Haarlemse stadsdominee Tom de Haan is saxofoon spelen in The Irrational Library band. Tijdens de studiedag op vrijdag 26 januari treden ze op. Slampoetry spelen ze, maatschappijkritiek vervat in funky rock en poëzie. Hun laatste cd en download heet: Now That We Still Can. Berthe van Soest sprak Tom over zijn passie en wat de band te maken heeft met de kerk en zijn domineesbestaan.

Heilzaam vindt Tom het spelen in de band: “Ondergedompeld zijn in een ándere subcultuur. Even niet als dominee gezien worden maar als muzikant, of als oninteressant mens. Dat is heel verfrissend. En misschien is de passie wel dat we met de band hetzelfde doen als de kerk. Een bevrijdende boodschap. Met muziek komt het alleen beter over, lijkt het. De passie is ook, dat de band mij heel veel vertrouwen geeft: voortdurend zegt: ‘Doe maar, toe maar, niet denken maar doen’. De kerk heeft dat als pionier ook tegen mij gezegd, maar met de band doen we het meer samen. Leerzaam aan de band is dat ‘het’ er bij sommige optredens is, bij andere niet. Sfeer, context, publiek, het is elke keer weer anders. Wij kunnen niet meer dan ons best doen, en er in elk geval met z'n vieren van genieten. Kerkdiensten hebben dat voor mij ook, maar daar lijkt het minder toegestaan dat de sfeer (geest) er soms niet is. Dat is eigenlijk een beetje taboe. Zou toch heerlijk zijn om tegen je kerkgangers en jezelf te zeggen: ‘Jongens wat een lamme boel. Kom op! Waar zijn jullie, wordt wakker! Kom dus heilige Geest en waai ons open.’ Het is dus voor mij geloof ik ergens hetzelfde, maar het één in een kerk, het andere in een poppodium. In de kerk hebben woorden wel meer gewicht, waar ik ook wel voor voel. Ook zijn de mensen daar tenminste stil. Ook heel fijn. De aandacht in een kerk is goud waard, heb ik ontdekt. Het zijn gescheiden werelden vooralsnog, de kerk en de band. Het draagt bij aan positieve beeldvorming rondom de dominee.”

Geef je op voor de studiedag: opgoedgerucht@gmail.com
Voor info studiedag: http://opgoedgerucht.nl/geruchtdagen/artikel/2017/december/37ste-geruchtdag.html

Posted by Berthe van Soest on 11 Jan 2018, 10:56